Thăm quan mô hình nuôi tôm áp dụng VietGAP (16-10-2015)

Thực hiện chủ trương phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ngành Thủy sản, trong đó nuôi tôm áp dụng VietGAP là một trong những biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và có khả năng truy xuất nguồn gốc, giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái, quản lý tốt sức khỏe động vật thủy sản và thực hiện được các trách nhiệm về phúc lợi xã hội và an toàn cho người lao động.
Thăm quan mô hình nuôi tôm áp dụng VietGAP

Ngày 15/10/2016, theo chương trình hội thảo nuôi tôm hướng VietGAP tại các tỉnh phía Bắc do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là đơn vị chủ trì, các đại biểu là đại diện một số cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản trực thuộc Tổng cục Thủy sản, khuyến nông các tỉnh ven biển phía bắc, và các chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã đi thăm quan mô hình HTX đã được chứng nhận phù hợp với quy phạm thực hành tốt tại Việt Nam (VietGAP) tại tỉnh Hà Tĩnh.

          Phát huy cách thức nuôi áp dụng VietGAP để hướng tới sự phát triển bền vững, năm 2015 HTX đã mở rộng diện tích nuôi lên 7ha,  mật độ thả trung bình khoảng 200 -250 con/m2. Quản lý trong quá trình nuôi áp dụng chặt quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt VietGAP trong đó kiểm soát chặt chẽ yếu tố đầu vào trong nuôi trồng thủy sản như đảm bảo giống được sản xuất tại các cơ sở được chứng nhận của cơ quan nhà nước, trong quá trình di chuyển, con giống đảm bảo được kiểm dịch đầy đủ; sử dụng thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thuốc thú y đã được công nhận được phép lưu hành, và đảm bảo vận hành trong các khâu sản xuất đúng theo quy trình là những nguyên nhân dẫn đến những thành công như ngày hôm nay.

Ý kiến bạn đọc

Tin khác